Modul SO (SalesOut)

Omogućuje integraciju internih i eksternih podataka, na način da se isti objedinjuju i kreiraju unifornu bazu podataka. Navedeno uvežite sa internim ERP, IMS ili drugim sistemom za potpunu sliku.

Modul sadrži dio za uniformnost kojim se eksterni nazivi klijenata i prozvoda pretvaraju u interne. Koristite vlastitu klasifikaciju naziva, i kreirajte neograničen broj njihovih kategorija.

Definišite geografske cjeline, dodijelite ih uposlenicima i targetirajte sa ciljevima za prodajne aktivnosti. Uvedite nove klasifikacije proizvoda, i pratite šta se dešava sa Vašim proizvodom na tržištu. Definišite vremenske okvire za praćenje i automatsko izvještavanje. Pratite kretanje zaliha na skladištima poslovnih partnera.

Modul VT ( Visit Tracking)

Omogućuje praćenje marketing aktivnosti sa terena. Povećajte produktivnost i skratite vrijeme čekanja za dobijanje ključnih informacija.

Unosite obavljene aktivnosti dok čekate sljedeću, a u isto vrijeme se pripremajte na razgovore na osnovu CLOUD historije.

Modul BI (Business Intelligence)

Omogućava analize svih podataka koristeći principe poslovne inteligencije.

Koristite jasne grafike, tabele sa “real time podacima”. Reagujte na problematiku brzo i efikasno. Ograničite pristup korisnicima, i definišite različite nivoe pristupa informacijama.

Modul omogućava brz pregled historije po određenim parametrima kao i dijeljenje One Drive linkova (po
potrebi i drugih) od strane Administratora sistema.