Širok spektar usluga iz ove oblasti omogućuju Vama kao farmaceutskoj kompaniji ispunjavanje zahtjeva i obaveza u skladu s važećom legislativom.

Brinemo se o sigurnosnim mjerama Vaših preparata i vršimo procjenu i prijavljivanje neželjenih efekata lijekova, periodično predavanje PSUR-eva i sve dodatne usluge u oblasti vigilanse.

Vršimo procjenu, prikupljanje i prijavu saznanja o rizicima primjene medicinskog sredstva.