Assensus pruža usluge farmaceutskog savjetovanja uključujući savjetovanje o provođenju i praćenju kliničkih ispitivanja u najboljim domaćim kliničkim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Glavna područja usluga koje pružamo:

  • Priprema i dostavljanje dokumenata nadležnim nacionalnim organima,
  • Klinička ispitivanja uključujući zapošljavanje kliničkih istraživača, praćenje istraživanja i pružanje potrebnih pravnih usluga,
  • Aktivnosti kliničkih istraživanja zasnovane na strogom pridržavanju ICH-GCP smjernica, lokalnih zakona, EU i međunarodnih regulatornim zahtjeva kao i medicinske etike.