Assensus priprema i realizuje marketinške aktivnosti koje su namenjene zdravstvenim radnicima, ali i pacijentima i poslovnim partnerima.

Stručnost našeg tima i visok nivo predanosti poslu omogućavaju našim partnerima održivi rast i razvoj, kao i implementaciju globalnih strategija prilagođenih uslovima poslovanja na BiH tržištu.

Naša kompanija ima vlastiti portfolio proizvoda i nosilac je prodajne dozvole za proizvode registrovane na tržištu Bosne i Hercegovine.