Pružamo konsultacije u pogledu pripreme dokumenata namijenjenih svim pozitivnim listama lijekova u BiH.

Pored toga, pružamo pomoć u pripremi svih dokumenata za tenderske procedure kao i redovan obračun cijena koje zahtijevaju nadležni zdravstveni organi.