Osiguravamo našim klijentima da su upoznati s relevantnim zakonima, politikama i propisima u cilju preduzimanja koraka za njihovo poštovanje.

Višegodišnje iskustvo u licenciranju u poslovnom modelu potvrđuje važnu ulogu poštovanja svih internih i eksternih propisa i procedura.