Assensus

Sa Assensus-om birate pouzdanog partnera sa dugogodišnjim iskustvom i znanjem u oblasti registracije i vigilanse kao i usluga savjetovanja iz područja kliničkog istraživanja/ ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava, u provođenju i monitoringu kliničkih istraživanja/ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u prestižnim lokalnim kliničkim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Kao kompanija koja Vam pruža punu podršku u ovoj oblasti, specijalizirani smo za registraciju preparata u BiH/Albaniji/Kosovu/Crnoj Gori.

Spektar usluga koje pružamo, iz oblasti regulatornih poslova, obuhvata područje planiranja i realizacije nacionalnih procedura, postupke prve registracije, obnove registracije i izmjene odobrenja za stavljanje u promet lijekova, medicinskih sredstava, dodataka prehrani i kozmetike sa posebnom namjenom.

Iz oblasti farmakovigilanse na zahtjev klijenata sprovodimo procjenu i prijavljivanje neželjenih efekata/nuspojava lijekova, periodično predavanje izvještaja o sigurnosti/bezbjednosti primjene lijeka, sigurnosne/bezbjednosne mjere i sve dodatne usluge u oblasti farmakovigilanse.

Sve aktivnosti su u nadležnosti educiranog tima koji posjeduje dugogodišnje iskustvo iz navedenih oblasti, a koji će Vam sa zadovoljstvom pružiti svu potrebnu podršku.

Širok spektar usluga koje pružamo omogućuje farmaceutskoj kompaniji ispunjavanje zahtjeva i obaveza u skladu s važećim nacionalnim legislativama.